วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์
ไปทรงเป็นประธานงาน “ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
๘๗ พรรษา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร