วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์วิทย์ วิศทเวทย์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร