วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๑๔.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ ฯ ๒๕๖๓ :
แบงค็อก ดีไซน์ วีค ๒๐๒๐ (Bangkok Design Week 2020) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ ฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี
จุฬา ฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็น
องค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายการ “อินสไปร์เรชันแนล แลนด์สเคปส์” (Inspirational Landscapes) ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร