วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๘ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ป.ช.,ป.ม.
ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๑๑.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น