วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์อมร นนทสุต ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง “สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น” ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ ทรงร่วมวิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร พร้อมคณะผู้จัดงาน และผู้แทนองค์กร ด้วย