การประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ประเภทเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงไทยสากล
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “จิตอาสาพระราชทาน”
คำร้อง ทำนอง นางกัลยาณี แก้วสลับสี

ประเภทเพลงมาร์ช รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงมาร์ช
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “มาร์ชจิตอาสาพระราชทาน”
คำร้อง ทำนอง นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

ประเภทเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเพลงลูกทุ่ง
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเพลง “จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
คำร้อง ทำนอง ร้อยตรี วิชัย โพธิ์สร้อย

เพลงจิตอาสาในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”