การเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018”

การเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018” (www.BikeUnAiRak2018.com)

         ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018” สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com โดยในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ของกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดตามเส้นทางที่จังหวัดจัดขึ้นโดยเริ่มปั่นเวลา 15.00 น.พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น เส้นทางการปั่นจักรยาน, ระยะทางการปั่นจักรยาน, การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการปั่นจักรยาน, การรายงานตัว, ข้อห้าม/คำชี้แจงในการเข้าร่วมกิจกรรม, จุดจอดรถ, จุดให้บริการสาธารณะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน

          โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.bikeunairak2018.com หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขตและศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

การเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018” 

          ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018”สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.bikeunairak2018.com จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม” ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่) โดยในกรุงเทพมหานคร เปิดรับประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 100,000 คน และในพื้นที่ต่างจังหวัดเปิดรับตามจำนวนของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนด ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางสำหรับการปั่นจักรยานสูงสุดอยู่ที่ 39 กิโลเมตร ถูกแบ่งจุดการเริ่มต้นปั่นจักรยาน ออกเป็น 9 จุดประกอบด้วย

 • ลานคนเมือง ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัว เริ่มรายงานตัว 06.00 น. และเริ่มต้นปั่นจักรยานเวลา 08.00 น. โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อเที่ยวชมจุดสำคัญตามเส้นทางที่กำหนดโดยปั่นตามเส้นทางต่อไปนี้ ลานคนเมือง – อนุสาวรีย์

ปชต. – แยกผ่านพิภพลีลา – ศาลหลักเมือง – ถ.หน้าพระลาน – ถมหาราช – ถ.ท้ายวัง – แยก

นรด. – ถ.เจริญกรุง – แยกอุณากรรณ – สวนรมณีนาถ

 • สนามม้านางเลิ้ง เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. แบ่ง 2 ระยะทางคือ
  1. ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง – แยกมิสกวัน – แยกผ่านพิภพลีลา – แยก นรด. – แยก SAB – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถ.อิสรภาพ – ถ.ท่าดินแดง – สะพานพุทธ – ถ.มหาราช – ถ.หน้าพระธาตุ – ถ.เจ้าฟ้า – ถ.ราชดาเนินกลาง – แยกผ่านฟ้า – ถ.นครสวรรค์ – สะพานเทวกรรมรังรักษ์ – สนามม้านางเลิ้ง
  2. ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง – แยกผ่านพิภพลีลา – สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกอรุณอมรินทร์ – สะพานพระราม๘ – แยกวิสุทธิกษัตริย์ – แยก จปร. – แยกมิสกวัน – สนามม้านางเลิ้ง
 • สนามหลวง เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 11 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่สนามหลวง – แยก นรด. – แยก SAB – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถ.อิสรภาพ – ถ.ท่าดินแดง – สะพานพุทธ – ถ.มหาราช- ถ.หน้าพระธาตุ – สนามหลวง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 20.6กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ รพ.พระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง – ซ.สุขสวัสดิ์ ๔๗ -แยกพระประแดง – รพ.พระปิ่นเกล้า
 • แยกตากสิน เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 23.2 กิโลเมตรเส้นทางตั้งแต่ใต้สะพานตากสิน – แยกพระประแดง – ถ.สุขสวัสดิ์ – แยกตากสิน – ใต้สะพานตากสิน
 • ถ.อินทรพิทักษ์ ระยะทาง 24.3 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ วงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – ถ.สุขสวัสดิ์ – แยกพระประแดง – วงเวียนใหญ่
 • พระประแดงอาเขต เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ พระประแดงอาเขต – แยกมไหศวรรย์ – แยกท่าพระ – วงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – ถ.สุขสวัสดิ์ – พระประแดงอาเขต
 • โกดังศุภนาวากรุ๊ป เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 23 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ โกดังศุภนาวากรุ๊ป – แยกพระประแดง – รพ.พระปิ่นเกล้า – วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) – รพ.พระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง – โกดังศุภนาวากรุ๊ป 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018”
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com จากนั้นให้เลือก “ปั่นในกรุงเทพฯ” หรือ “ปั่นในจังหวัด”
 • กรณีเลือก “ปั่นในกรุงเทพฯ” : ระบบจะลิงค์ไปที่ขั้นตอนถัดไปของระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 • กรณีเลือก “ปั่นในจังหวัด” : ระบบจะลิงค์ไปที่เว็บไซต์การลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย
  ซึ่งจะแสดงพื้นที่ของการจัดกิจกรรม ตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้า “เลือกประเภท” ของการลงทะเบียน ประกอบด้วย
 • แบบครอบครัว : สำหรับครอบครัว จะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 – 10 คน โดยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด เช่น การพาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น (สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี จะสามารถเข้าร่วมในกลุ่มครอบครัวได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • แบบบุคลล : สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มาคนเดียว
 • แบบกลุ่ม : สำหรับประชาชนที่มาเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 – 10 คน
  โดยจะถูกจัดสรรให้อยู่ในจุดการเริ่มต้นปั่นจักรยานจุดเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะให้เลือก “เส้นทางของการปั่นจักรยาน” พร้อมระยะทางที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต้องการ โดยสามารถเลือกได้ตามความสามารถ ความถนัดของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หากเส้นทางใดไม่สามารถเลือกได้ ระบบจะแสดงข้อความว่า “***เต็มแล้ว***” ให้ทราบ
 • กรณีเลือกประเภทการลงทะเบียน “แบบครอบครัว” ระบบจะกำหนดเส้นทางให้โดยอัตโนมัติไว้ที่ “ลานคนเมือง” ซึ่งจะข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 4 ให้ทันที
ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะให้บันทึก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น เลขที่บัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)/เลขที่หนังสือเดินทางหรือบัตรอื่น ๆ (สำหรับต่างชาติ), ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ, หมู่โลหิต และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ โดยต้องคลิกที่ช่อง “รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ” พร้อมกรอกข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล พร้อมให้ทางผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ยืนยันการลงทะเบียน” ด้วยการกรอกรหัส CAPTCHA เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน (ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ) หากพบข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”
 
ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะแสดงหน้าสรุป “ผลของการลงทะเบียน” ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4 อาทิเช่น
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรอื่น ๆ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสของการลงทะเบียน, จุดเริ่มต้น,จุดรายงานตัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ ระบบจะจัดส่งสรุปผลการลงทะเบียนสำเร็จและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไปที่อีเมล, SMS ตามที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4 อีกด้วย เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
          ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง ได้ที่ลิงค์ https://www.bikeunairak2018.com จากนั้นให้เลือก “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” โดยจะต้องใส่ข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ประกอบด้วย “ชื่อผู้ลงทะเบียน” และ “รหัสของการลงทะเบียน” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรอื่น ๆ” ซึ่งหากข้อมูลตามเงื่อนไขถูกต้องระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ/ตอบข้อซักถาม
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center เบอร์ 1111