กิจกรรมตัดต้นไม้ในแนวรั้ว ทอ. ริมถนนธูปะเตมีย์

   วันที่ 17 ก.ย. 2563 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนร่วม 12 และ 13 ปฎิบัติการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ ร่วมกัน แก้ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมานาน โดยดำเนินการตัดต้นไม้ในแนวรั้ว ทอ. ริมถนนธูปะเตมีย์ ที่กิ่งไม้ได้สร้างความเสียหายให้กับ บ้านที่อยู่ติดแนวรั้ว ตั้งแต่ ประตู ทางเข้า ฐานทัพ บก.ทอ.1 โดยประสาน ชย.ทอ. ดำเนินการ ณ ชุมชนบัณฑิตโฮม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ