ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง และประชาชนจิตอาสา ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและประชาชนผู้รับวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องการกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

จิตอาสาพระราชทาน ให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีน