ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “อำเภอปันสุข เคลื่อนที่” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

      เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางวิพร แววศรีผ่อง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเขาย้อย, ปลัดอำเภอ, นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา, นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย, และทีมงาน, สมาชิก อส., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รพ.สต.ต.บางเค็มและห้วยโรง, อสม. และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “อำเภอปันสุข เคลื่อนที่” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจัดรถ “พุ่มพวง” แจกผักสด อาหารสด ปลาทู เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ตำบลบางเค็ม และตำบลห้วยโรง รวมจำนวน 356 ครัวเรือน ทั้งนี้ ได้ประสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเขาย้อย เพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” และได้ดำเนินการตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด