สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขของประชาชน

       เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2565 สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ภายใต้การดำเนินการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขของประชาชน ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช จังหวัดปทุมธานี