จิตอาสาพัฒนา จว.กำแพงเพชร ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

                 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   เวลา 07.30 -12.00 น.  ศอ.จอส. จว.กำแพงเพชร  ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา ในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด กำแพงเพชร และได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ต่อเนื่องจากพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1000 คน ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย