จิตอาสาพัฒนา จว.หนองบัวลำภู

              วันที่  29 เมษายน 2562 เวลา 08. 30 น.  ศอ.จอส. อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอก สร้างบ้านกาชาด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกฯ อบต. กุดสะเทียนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต. กุดสะเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดสะเทียน  ชาวบ้านและประชาชน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในพื้นที่ ลงพื้นที่ ยกเสาเอก  เพื่อสร้างบ้านกาชาด ตามโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับ นางเหมือน หมั่นมี  ณ บ้านเลขที่ 78 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีชาวบ้านและประชาชน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 58 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่รู้รักสามัคคี  รู้จักเสียสละ  ช่วยเหลือเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม