จิตอาสาภาครัฐ เอกชน ประชาชนและจิตอาสาข้าราชบริพาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่สวนสราญรมย์ เขตพระนคร ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งข้าราชบริพารในพระองค์ พร้อมด้วยจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคเอกชน และจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้น

     สำหรับ การจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 11.00 – 17.00 น. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการประชาชน ณ สถานที่จัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ เช่น บริการทางการแพทย์ (ตรวจโรคทั่วไป/COVID-19/การตรวจ ATK/ การแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย การบริการทันตกรรม ตรวจวัดสายตา) เป็นต้น

      นอกจากนี้ ยังมีโรงครัวพระราชทาน การบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ บริการตัดผมฟรี การแสดงดนตรี การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมนันทนาการ อาทิ การวาดรูป ประดิษฐ์ดอกไม้ ฯลฯ

ที่มา : https://focus-new.com