จิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองโดน จ.สระบุรี รณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย เพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างการขับขี่ปลอดภัยของคนในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหนองโดน มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน และเจ้าหน้าที่ นายกอบต.หนองโดน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอหนองโดน พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกับ สภ.หนองโดน, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี, ขนส่งจังหวัดสระบุรี, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสระบุรี, แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี, สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองโดนวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้ หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เพื่อปลุกจิตสำนึก  และสร้างการขับขี่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัย, การรณรงค์การใช้ทางม้าลาย และทาสีทางม้าลาย ในบริเวณ 3 จุด ได้แก่  1.หน้าโรงเรียนหนองโดนวิทยา  2.สามแยกสงวนฟาร์ม  และ 3.หน้าโรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2565 E-DOPA Heart ในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานและมาตรการป้องกัน ฯ โคโรนา 2019