ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565

      เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน/ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด