ศอญ.จอส.พระราชทานจัดฝึกอบรมหลักสูตร ครูผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support instructor for non-healthcare) ณ กองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา ประธานจิตอาสาฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข ศอญ.จอส.พระราชทาน ร่วมกับ พล.ต.ต. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิต เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ครูผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support instructor for non-healthcare) ให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำ ศอญ.จอส.พระราชทาน ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ โรงพยาบาลตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู จิตอาสา ๙๐๔ และข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ ๑ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๕ คน

     ภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support instructor) ให้กับข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง จำนวน ๑๓๕ คน