จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 06.30 – 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 3/62 ร่วมกับ
นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 1  ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นร้านขายของชำ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต มูลค่าความเสียหายประมาณ 4 ล้านบาท โดยช่วยเหลือ บัญชาการ รถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ระงับเหตุ สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดกระแสไฟฟ้า ค้นหาสิ่งของมีค่า และให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แบบแผน และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้