กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร

        สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจตุจักร และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ด้วยการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา covid – 19 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จัดเก็บมูลฝอย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบตลาดนัดจตุจักรรวมทั้งให้บริการตรวจวัดควันดำ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คนร่วมปฏิบัติการจิตอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดจตุจักร