มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี มอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจำนวน 1,000 ชุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่าจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 4 อำเภอ 36 ตำบล 236 หมู่บ้าน 3 เทศบาล17 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 12,120 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 4,904 ไร่ สำหรับในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ มีผู้ได้รับความเสียหาย 1,000 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลบ้านทาม 361 ครัวเรือน ตำบลท่าตูม 208 ครัวเรือน ตำบลศรีมหาโพธิ 80 ครัวเรือน ตำบลสัมพันธ์ 221 ครัวเรือน ตำบลบางกุ้ง 42 ครัวเรือน ตำบลบางพลวง 88 ครัวเรือน

      ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที