รวมพลังจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที ๑ และ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โดยได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า , ตัดกิ่งไม้ และทำความสะอาด จัดระเบียบบริเวณภายใน และด้านหน้า สถานปฏิบัติธรรมไร่เทพรักษา ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕