ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแก่คนไร้บ้านและประชาชนทั่วไป บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร