นางสาวศุภสุดา มณีศรี

นางสาวศุภสุดา มณีศรี เป็นข้าราชการบำนาญ อายุ 65 ปี มาจากกรุงเทพ อยู่เขตพระนครเป็นจิตอาสาสังกัดเสือป่าส่วนกลาง รู้จักโครงการนี้เพราะเห็นมีคนใส่หมวกฟ้า ผ้าพันคอเหลือง เลยสอบถามเขา เขาเลยพามาสมัคร แล้วก็ทำมาตลอด สมุดเต็มไปเล่มเดียว แต่เราทำนอกสมุดเยอะ ตอนนี้ก็เป็นจิตอาสางานอุ่นไอรักอยู่ด้วยบางครั้งก็สลับมาเป็นจิตอาสาพัฒนาด้วย พอเสร็จคลองก็กลับไปงานอุ่นไอรัก เพราะอุ่นไอรักคนเยอะ อย่างงานอุ่นไอรักก็ทำพวกตกแต่งดอกไม้ งานโยธา ดูแลสถานที่ ปลูกต้นไม้ให้นักท่องเที่ยวชม รู้สึกประทับใจที่ทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ตัวเรามีโอกาสแล้วแต่คนที่ยังไม่มีโอกาสมีอีกเยอะเราควรจะเผยแพร่กิจกรรมนี้ไปเยอะๆ แต่ตอนนี้ก็ดีที่มีจังหวัดแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากให้ในหลวงท่านเพิ่มโครงการอีก ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนขอให้ประกาศ แล้วประชาชนจะร่วมกันไปทำ เพราะเรารอโอกาสนี้กันมานาน ถ้ามีที่ไหน พวกป้าจะไป และอยากให้กระจาย โครงการนี้ไปเยอะๆ เพราะบางคนไม่มีศักยภาพในการทำด้านนี้ แต่เขามีศักยภาพด้านอื่น เขาก็จะได้ทำด้านอื่นเพราะการทำความดีไม่จำเป็นต้องมาออกแรงอย่างเดียว อาจจะไปตามชุมชน ไปเลี้ยงอาหารเด็ก หรือไปเผยแพร่ความรู้