นางสาวโชติมา ใหม่คามิ

นางสาวโชติมา  ใหม่คามิ อายุ 64 ปี อยู่สุขุมวิท รู้จักกิจกรรมนี้เพราะ มีเพื่อนชักชวนเข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสา ตอนนี้ทำกิจกรรมขึ้นสมุดเล่มที่ 2 แล้ว รู้สึกประทับใจที่พระเจ้าอยู่หัวท่านอยากให้ประชาชนมาช่วยกันทำเพื่อชาติ และทำให้คนไทยสามัคคีกัน อยากขอบพระคุณพระองค์มาก ประทับใจท่านมาก อยากให้มีกิจกรรมนี้อีก งานอุ่นไอรักก็ไปมาหลายรอบแล้ว แต่ชอบไปลอกคลอง ไปช่วยกัน อยากให้มีกิจกรรมนี้ ไปเรื่อยๆ ประชาชนที่ช่วยกันทำจะได้มีจิตสำนึกว่า เป็นจิตอาสาพระเจ้าอยู่หัวมีความเสียสละ มีความในใจอีกเยอะ แต่พูดไม่ค่อยเก่ง