นายประจักษ์ กลับชัยยะ

นายประจักษ์ กลับชัยยะ อายุ 54 ปี มาจากเขตบางคอแหลม รู้จักกิจกรรมจิตอาสานี้ ตั้งแต่เปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่สนามเสือป่า ตอนนี้ทำไปได้เล่มกว่าๆแล้ว มีความประทับใจที่กิจกรรมในโครงการ มีการพัฒนาคูคลองรวมอยู่ด้วย ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญและชักชวนกันมาสมัคร บางครั้งหน่วยจิตอาสาอาจจะไปพัฒนาใกล้บ้านท่าน ท่านก็มาร่วมกิจกรรมได้เลย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านริเริ่มโครงการนี้ดีมากเลย  เพราะจิตอาสาไม่ใช่งานหนัก ใครแรงน้อยก็ทำงานเบาๆ ใครมีความสามารถมีแรง ก็อาจจะลงคลองลงคู หรือช่วยกันเสิร์ฟน้ำให้ ทำให้เราเกิดความภูมิใจ