คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ นายทหารและ 
นายตำรวจชั้นนายพล จำนวน ๑,๐๘๕ คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวาย 
สัตย์ปฏิญาณ 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


506