คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
พลตำรวจเอก
จักรทิพย์
ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ทั้งฝ่ายปกครอง
ตุลาการ
ทหาร
ตำรวจ
ผู้แทน
อาจารย์
และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตลอดทั้งผู้มาร่วมพิธี
ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเป็นประธาน
ในพิธีพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ ในวันนี้

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต
เบิก
ศาสตราจารย์ศุภชัย
ยาวะประภาษ
นายกสภาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เป็นผู้ถวายรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
และเบิก
พลตำรวจโท
ปิยะ
อุทาโย
รักษา
ราชการแทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เป็นผู้เบิกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

510

นักเรียนนายร้อยตำรวจ
เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมกับขอพระราชทาน
พระราชานุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษากราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และขอ
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป

พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

511