คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการออกรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทย ที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ที่กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการออกรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทย 
ที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ 
ที่กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการออกรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยที่
จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. 

การที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันกีฬา 
เอเชียนเกมส์ อันเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในภูมิภาคนี้ นับเป็นเกียรติ
ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะการแข่งขันกีฬาระดับนี้ เป็นโอกาสอันดีมิใช่น้อย 
ที่นักกีฬาจะได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนเองและประเทศชาติ. เชื่อว่า ทุกท่าน 
ตระหนักกันดีอยู่แล้วในข้อนี้ ทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำาหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย 
ให้ดีที่สุด. จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจแข่งขันกีฬาทุกประเภท ด้วยสติปัญญา 
ปฏิภาณไหวพริบ ความเข้มแข็งอดทน และน้ำใจไมตรี ให้ประจักษ์และเด่นชัดสูงสุด 
ในเชิงกีฬา เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมนานาชาติจะได้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสำหรับตน 
วงการกีฬาไทย และประเทศชาติของเราอย่างเต็มภาคภูมิ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักกีฬาทีมชาติไทย 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่าย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี ประสบความสำเร็จสมหวัง 
ในการแข่งขันกีฬา ตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ. 

169