พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระดำรัส 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ. 
ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในวันนี้. 


วรรณกรรมที่ดี เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น ต่อการพัฒนาความคิด 
และจิตใจของมนุษย์. การที่ท่านทั้งหลายได้จัดให้มีการมอบรางวัล แก่นักประพันธ์
ผู้มีผลงานดีเด่น จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจัด 
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน จนรางวัลนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และกลายเป็น 
ประเพณีปฏิบัติของวงวรรณกรรมอาเซียนนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง. หวังว่า 
นักประพันธ์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะได้ภาคภูมิใจ และมีกำลังใจสร้างสรรค์
ผลงานอันทรงคุณค่า ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ แก่สังคม และแก่ภูมิภาคของเรา 
สืบไป. 


โอกาสนี้น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายจะได้ต้อนรับ มิสซิสแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์
นักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่ดีมากมาย จากการปราศรัยของท่าน ผู้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ 
พิเศษ ในคํ่าคืนนี้. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 
รางวัลทุกท่าน และขออวยพรให้ผู้มาร่วมในงาน มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน. 


573