พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับยศสูงขึ้น ถึงชั้นนายพล และได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียง ในวันนี้.
ท่านทั้งหลายคงทราบดีอยู่ว่า นายทหารและนายตำรวจ ที่ได้รับยศสูงขึ้นไปนั้น จะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมาเป็นชั้นนายพล การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน ก็ย่อมมีผลถึงชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง. จึงขอให้ทุกท่าน สำนึกในความรับผิดชอบ ที่มาพร้อมกับยศและเกียรติทั้งปวงนี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังในสิ่งดีงามทุกประการ.