พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕