พระราชดำรัส ในโอกาสที่ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และประธานคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ(๒) 
นำคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
กับสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
และสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ยินดีที่ได้มีการรับรางวัลอย่างต่อเนื่อง แล้วที่สำคัญคือขอขอบใจที่ได้ต้อนรับ 
ได้ให้กำลังใจและสนับสนุนมาตลอด. การที่ได้ไปพระราชทานปริญญาให้ราชภัฏมา 
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓๐ ปีกว่านี้ ก็ทำให้รู้สึกมีความสุข และมีความผูกพันกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก เพราะว่าก็หลายปีแล้ว แล้วก็ไปทุกครั้ง 
ก็มีความสุข. ก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่อง 
การดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป แล้วก็ข้อสำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วก็สังคม. คิดว่าสถาบันนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนี้จะเป็นประโยชน์ และจะเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง. 
ถ้าเผื่อตั้งใจแล้วก็ร่วมกันคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศกับ 
ประชาชนได้อย่างมาก. 

ก็ขอให้กำลังใจ แล้วก็วันหลังมีโอกาสคุยกันก็จะคุยกันให้ฟัง. 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 


544