พระราชดำรัส ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(๒) 
นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ 
เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ขอถือโอกาสนี้ให้พรด้วยความปรารถนาดี ให้ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งมีประสพการณ์
และมีฝีมืออยู่แล้ว ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นสิริมงคล. 

ทุกท่านจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศ และเป็นผู้แทนของ 
ประชาชนชาวไทย. การเป็นเอกอัครราชทูตนั้นก็มีหน้าที่หลาย ๆ อย่าง ซึ่งกฎระเบียบ 
หรือประเพณีเขามีอยู่แล้ว แต่หลาย ๆ อย่างต้องคิด และปฏิบัติด้วยดุลพินิจที่ถูกต้อง 
โดยนึกถึงว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศและประชาชน. การกระชับสัมพันธไมตรีหรือ 
รักษาผลประโยชน์ของประเทศเรา ก็มาจากความเข้าใจจุดยืนของประเทศนั้น ๆ ที่ท่าน 
ไปประจำ ตลอดจนความสัมพันธ์หรือแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสอง 
ประเทศ ประเทศเราหรือประเทศที่ไปประจำ ตลอดจนจุดต่าง ๆ ที่มากระทบกระเทือน 
หรือมามีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานนั้น 

การดูแลประชาชน หรือการให้ข้อมูลต่อรัฐบาลของเราหรือประเทศของเรา 
ก็เป็นข้อที่สำคัญที่จะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง. การจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องบางทีก็มาจาก 
การผูกมิตรไมตรี ก็มาจากการปฏิบัติการทางการทูต ได้ข้อมูล ได้เพื่อน ได้คนรู้จัก. 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ลืมว่า การปฏิบัติหน้าที่ ออกไปในฐานะท่านเอกอัครราชทูต 
ท่านทูต. ความจริงหน่วยที่รับผิดชอบหรือทำงานเป็นผู้แทน ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน 
อยู่ที่ไหน ก็คือเอกอัครราชทูตที่รับผิดชอบในอาณาของตัวเอง. อะไรที่เกิดขึ้น 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นางบุษยา มาทแล็ง 

541
ในสถานทูต ที่เกิดขึ้นในอาณา ถ้าเผื่อเกี่ยวกับของบ้านเรา ประเทศเรา ทูตก็ต้อง 
เป็นผู้รับผิดชอบ. 

การทำงานของทูต บางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็ยาก. สมัยก่อนอยู่ห่างไกล 
การติดต่อสื่อสาร โลกกว้าง ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ไม่ดี. เดี๋ยวนี้โลกมันแคบ โลกมันเล็ก 
แค่กดนิ้วมือไปก็ติดต่อได้แล้ว ภาพกดหนึ่งนาทีก็แพร่ไปทั่วโลกแล้ว. เพราะฉะนั้น 
การปฏิบัติต่าง ๆ ก็ต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่ง. ถูกต้อง หนักแน่น มั่นคง 
อันนี้ก็ฝากไว้. และสุดท้ายก็คือ บางคนอยู่ต่างประเทศนาน ๆ ไม่ได้เข้ามาสักที
ก็จะลืมภาพพจน์ของเมืองไทยไป ลืมภาพพจน์ของคนไทยไป. อาจจะเป็นทูต 
ที่ดีไม่ได้ ถ้าเกิดไม่รู้จักประเทศของตัวเองหรือวัฒนธรรมของประเทศอย่างลึกซึ้ง. 
บางทีอยู่นาน ๆ ก็ลืมไปว่าเป็นทูตไทย หรือเป็นผู้แทนประเทศไทย. จะไปอินกับ 
เรื่องของ local มากจนลืมว่าประเทศไทยเราไปกันแค่ไหนแล้ว. ข้อมูลที่ถูกต้อง 
บางทีเราอยู่ข้างนอก เราดูเมืองไทย ไม่เหมือนกับที่กลับไป ที่อยู่ข้างใน. เพราะฉะนั้น 
เรื่องโซเชียลมีเดีย เรื่องการที่ได้รับทราบรับอะไรมาต่างๆ นี่ ถ้าเกิดไม่ดูว่าพื้นฐาน 
หลักการของประเทศเราเป็นยังไง character ประเทศเราเป็นยังไง เราก็อยู่ทางนู้น 
แล้วท่านทูตอยู่ทางนู้น พอถามอะไรแล้วก็ไม่ทราบ. หรือฝรั่งพูดอะไรหรือเจ้าบ้าน 
เขาพูดอะไร ก็ตอบไปในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง ไม่ค่อยมีศิลป์หรือไม่น่าเชื่อถือ 
แล้วความน่าเชื่อถือก็มาจากการรู้ข้อมูลที่ถูกต้องของประเทศ. 

บางทีเราก็ทราบ ต่างประเทศบางประเทศเขาชอบถามอะไรที่มันกวน มันยั่วยุ
ก็ต้องมีความอดทนที่จะพูด ให้มันถูกต้อง ให้ได้ภาพพจน์ที่ดี. มีอะไรที่กระทรวง 
หรือรัฐบาลควรจะทราบ ก็ให้ข้อมูลให้ถูกต้อง. พยายามออกไปหาคนไทย 
แล้วก็ทำความรู้จัก ให้เขาเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่าง ในสิ่งที่ควรจะเข้าใจ. บางที
อยู่ต่างประเทศนาน ๆ คนไทยหรือนักเรียนก็ดูว่าทูตนี่น่ะเป็นตัวอย่าง เขาก็จะดูว่า 
ทูตได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่อง. ก็ทำตัวให้เป็นที่พึ่งทั้งของนักเรียนทั้งของประชาชน. 
ก็ขอให้โชคดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่. 

คนที่เข้ามาเป็นทูต จะได้ประเทศไหนก็ได้ทั้งนั้น. มีบางคนก็บอก ประเทศ 
ที่ไม่ดี หรือประเทศที่ลำบาก ประเทศที่แห้งแล้ง ก็ไม่ใช่ของดี. จะประเทศไหน 
เป็นทูตที่ไหน ก็มีศักดิ์ศรีเท่ากัน เป็นทูตเป็นผู้แทนประเทศไทยไป. ทุกประเทศ 
ก็มีข้อแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย หรือมีบทบาทในทางเวทีการเมืองโลก เวทีการเมือง 
ระหว่างทวิภาคีอะไรกับเรา ก็ทำการบ้านให้ทันสมัย. ไม่ใช่อยู่ในทำเนียบเฉย ๆ 

542
ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง อะไรทำนองนี้. โดยมากสมัยก่อนไปถามใครก็ไม่รู้เรื่อง ต้องไป 
ถามเด็ก ๆ ข้างหน้าเอา. พอพูดถึงทูต ไปถามอะไรท่านทูต ก็ไม่มีใครรู้ 
ท่านทูตก็ไม่รู้เรื่อง เลยต้องไปถามเด็ก. เพราะฉะนั้น ต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือด้วย. 

ทูตคือข้าราชการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทน ต่างพระเนตร 
พระกรรณ ในตามหลักการ. ก็มีเกียรติมีเกียรติแล้วก็มีหน้าที่ มีหน้าที่ดำรงรักษา 
มาตรฐาน. ก็ขอให้โชคดี ทำงานสำเร็จ. 

543