พระราชดำรัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (๒)
นำปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
———————————

มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้. มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม. หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้. ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ. เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคน. อะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด. เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.
ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจ. ก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่าง ๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคง มีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน.
ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดี. นี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจ มีความนุ่มนวล มีคุณธรรม. ช่วยกันไป อะไรหนัก ๆ ก็เบาลง. ตอนนี้ก็ภูมิใจ ที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายอนุทิน ชาญวีรกูล