พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี (๒)
นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————-

ขอบคุณ. ยินดีต้อนรับ. ขอให้ทุกคนโชคดีในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ต่อไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา