พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี
นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

ก็ขอให้โชคดี ขอให้มีกำลังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป.
ขอให้พร.