พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทย ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทย 
ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ 
ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ ในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปร่วม 
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์. 


ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย และขอแสดงความชื่นชมด้วย 
อย่างยิ่ง ที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนของประเทศไทย 
ไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ข้อนี้ นับเป็นเกียรติ
อันน่าภาคภูมิใจ และเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละท่านจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์
และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ. จึงขอให้ทุกท่านแสดง 
ความสามารถของตนให้เต็มที่ และแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์
ด้วยความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย และด้วยจิตใจที่ดีที่เป็นนักกีฬาแท้เพื่อให้ประชาชน 
ชาวไทยได้มีความสุข และชื่นชมในความสำเร็จของท่าน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จ 
ของทุกคนในชาติโดยทั่วกัน. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักกีฬาทีมชาติไทย 
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมคณะทุกคนทุกฝ่าย มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งสมบูรณ์
เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งให้
ประสบชัยชนะและความสำเร็จ สมดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ. 


528