นายกมล โรจน์กัญญาพร

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานขึ้นทอดผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มาร่วมช่วยงานต่างๆในงานศพของนายกมล โรจน์กัญญาพร ทุกวัน สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพนี้มีจิตอาสามาร่วมช่วยงานบริการน้ำดื่ม อาหารว่าง แจกดอกไม้จันทน์และของชำร่วย พร้อมจิตอาสาพยาบาล รวมประมาณ 100 คน ตัวแทนจิตอาสาหลายคนกล่าวว่ามาร่วมงานครั้งนี้ด้วยความเต็มใจและเสียใจกับการสูญเสียนายกมลฯ ผู้มีจิตใจงดงาม มีจิตอาสาและชอบช่วยเหลือทุกคนที่มีความทุกข์และประสบสาธารณภัย