นายปกรณ์ ปักกะฐิน

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ นายปกรณ์  ปักกะฐิน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดพุทธรังษีอรัญญาวิเวก ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่มารดาของ นายปกรณ์ ฯ และเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแจ้งให้ทราบ ยังนำความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้