วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

– ว่างพระราชกิจ –