วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเคป พันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปทรงเปิดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรดวงดาว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต