วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เวลา ๑๖.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ หัวข้อ “อินโนเวชัน อิน แคนเซอร์ รีเสิร์ช แอนท์ แคร์” (Innovation in Cancer Research and Care) และทรงบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิด
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเททอง
นำฤกษ์ในพิธีพุทธาภิเษก “พระกริ่งพัชร” ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ หอประชุมโรงเรียนนาแกพิทยาคม อำเภอนาแก และหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม