วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
เขตบางนา โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี และทรงเปิดอาคารเรียน “แก้วเจ้าจอม”
ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายเพริคลีส บูตอส (Mr. Pericles Boutos) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่