วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิด
อาคาร “พรรณนิภา ๒” ณ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี มหาวชิราลงกรณ” และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้
๒๐๑๘ ณ เรือนกระจกปรินเซส ออฟ เวลส์ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว กรุงลอนดอน โอกาสนี้ จะทรงพบกับ
เจ้าหญิงอเล็กซานดรา และทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมสถานที่
สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บริติช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ปราสาทคาร์ฟิลลี
และปราสาทไฮเคลียร์