วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) กับพระราชทานของที่ระลึกแก่นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ และผู้ให้การสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียน ฯ ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก