วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมหัวหินแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ และการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงแรม
แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงาน
“จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ” เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร