วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ และทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนแอนตาร์กติกา และแนวพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลก กับทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์