วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ว่างพระราชกิจ