วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดย
รถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบ ๖๖ ปี
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร