วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –